Dagens nyhet i Skåne

Den måste vara att Göran Holm avgår. Vellinges starke man, borgmästare osv. Det dyker upp fler olika ord för att beskriva denne man men det låter jag vara till er läsare. Det som slog mig i dagens Sydsvenska dagblad var hur han har behandlat frågan kring M-förvaltningens direktör Ann-Christine Garnås badhytt. Reglerna för att få äga en badhytt i Vellinge måste man vara skriven i eller äga en fastighet i Vellinge kommun. Ingen av dessa regler uppfyller direktören men Holm säger i dagens tidning att citat : Är det nu en av våra mest framgångsrika förvaltningschefer som inte är kommuninvånare och hon vill ha förmånen att ha en badhytt, då får man ändra reglerna. Det är ju enkelt säger Göran Holm. slut citat.

Det är ju enkelt? Hade det varit lika enkelt om det hade varit en vanlig Svensson? Nu vet vi nog svaret på det allihopa. Och så får Mona Sahlin för all framtid lida för en toblerone....


Abortens vara eller icke vara....??

Europarådet har antagit en resolution som dess anhängare räknar med att den ska stärka vårdpersnals vilja att vägra utföra aborter. Resolutionen har sitt ursprung från en svensk motion. Beslutet togs när de flesta av delegaterna hade åkt hem, även ett par svenska som befann sig i svenska riksdagen vid röstningstillfället. Motionens intentioner förändrades under behandlingen och fick motsatt innebörd. Från början menade motionären att det skulle medföra att kvinnor i länder med stort abortmotstånd lättare skulle få vård, men istället blev nu resultatet att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra abort.

Så vad tycker jag som fyrabarnsmamma om detta? Personligen har jag alltid varit emot abort av den anledningen att har man blivit gravid så får man stå för konsekvenserna. Men nu kan kvinnorna också utsättas för våldtäkt och är det då rätt att sätta ett barn till världen under de förutsättningarna? Barnet riskerar att hamna i en kärlekslös värld om det är "oönskat"!

Och hur kan de svenska delegaterna utebli? och varför chockas man nu av beslutet när man visste att det kunde bli konsekvensen? Ska man ha dubbla uppdrag om man inte kan prioritera?

RSS 2.0